Friday, February 22, 2008

11:27am

Sumulyap ako sa aking likuran,
Nadama ko ang lamig ng hanging
nagmumula sa bintana,
Akala ko maaari na kong
magpahinga,
Ngunit tinutunaw ng tinig ang
aking kamalayan.

Pinipilit kong manatiling buhay,
Unti-unti nang nauubos ang
ilaw ng lampara,
Nahuhulog na sa bangin ang
aking katawan,
Tapos na ba ang nagpupugay?

Naririnig ko na ang tinig ng
panaginip,
Handa na kong tumakas sa
katotohanan,
Hinihila na ko ng pantasya,
Nasaan na ba ang tanging siya?

Namulat akong hubad,
Nagising nang tapos na ang lahat,
Tumambad ang nag-iisang
liwanag,
Tutungo na ba ko sa patutunguhan?

-minsan kapag wala kang magawa-

Saturday, February 9, 2008

stop.

i wanted to stop.

but i can't.

continue.continue.

my eyes are closing.

my hands are numb.

my feet are shivering in cold.

i can't,please stop.
i want to rest.
i want to continue my dreams.
i want to say, yes!

i need to stop.
just for a moment.
please do stop the movement.

stop.stop.

i felt a tickling sensation.

then i stopped.